En Absolut hållbar produkt

The Absolut Company har sitt ursprung i Åhus i södra Sverige. Sedan starten har företaget varit måna om att producera sina drycker lokalt och hållbart. Alla råvaror produceras lokalt, och mängden spill i hela processen reduceras till minimala nivåer. De restprodukter som ändå blir, återvinns till fullo. 

” Vi strävar efter att endast ha material som är återvinningsbara, både vad det gäller direkt produktionsmaterial, som de eventuella restmaterial som blir kvar efter produktionsprocesserna. För oss är det viktigt att vi kan stå för att vi levererar en miljömässigt hållbar produkt hela vägen från vetefält, genom hela produktionsprocessen och vidare genom distributionskedjan ut till slutkonsumenten.” Berättar Absolut om sitt hållbara arbetssätt. 

Nyckeln till hållbara lösningar 

Att välja leverantörer som kan hjälpa dem att nå även nya höjder vad gäller hållbarhet, är därför väldigt viktigt för Absolut. En bra dialog mellan kund och leverantör är nyckeln till utveckling i alla produktionsprocesser.  

”Valet av strategiska leverantörer till The Absolut Company bygger på att leverantören jobbar aktivt för att utveckla nya hållbara material i syfte att minska vår totala miljöpåverkan. Skanem har lyssnat på våra uttalade förväntningar om att ge bästa möjliga lösningar på alternativa material och förpackningar.” 

Proaktiva initiativ 

Vi på Skanem har under en tid arbetat aktivt tillsammans våra kunder och leverantörer för att kunna vara i framkant vad gäller hållbara etiketter. Bland annat arrangerade vi en miljödag under 2019 tillsammans med utvalda kunder, för att inspirera och berätta om vilka hållbara lösningar som finns när man ska utveckla sin etikett. 

”I vårt fall presenterades en konkret lösning på hur vi kan minska miljöbelastningen genom att växla från dagens pappersbärare till en PET-bärare med en återvinning av restmaterialet. Vi är idag mitt i ett skifte till PET-bärare, där målet är att kunna återvinna 100% av restmaterialet framöver.” 

För oss på Skanem har det varit viktigt att möjliggöra för våra kunder att välja så hållbara lösningar till sina etiketter som möjligt.  

Är ni också ute efter en hållbar etikettleverantör? Kontakta då en av våra säljare, så kan även era förpackningar nå Absolut hållbara höjder.