Hållbarhet från insidan ut

Ända sedan 1885 har Arvid Nordquist HAB fokuserat på god smak och hög kvalitet i sina produkter. Att ha verkat i över hundra år är inte i sig ett argument för fortsatt framgång. Arvid Nordquist HAB ser därför ständigt efter nya vägar för förbättring och utveckling av sina produkter. Hållbarhet har därför blivit otroligt viktigt för dem i deras produktutveckling.

Som de själv säger: ”Produktionen av livsmedel är beroende av ett fungerande ecosystem” och “Att leverera kvalitet innebär lika stor omsorg om hur produkten tagits fram som hur den upplevs när den konsumeras.”

De har tagit ett krafttag att ställa om till hållbar och ansvarsfull produktion, inte bara i samband med val och produktion av kaffebönorna, uten också vad gäller förpackningarna.

”Vi tar nu vårt ansvar och vill vara en ledande kraft för förändring. Genom att ställa om från fossilbaserat till förnyelsebart material får vi en grönare förpackning” säger Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Arvid Nordquist.

Ett naturligt val för en naturlig etikett

I samband med deras omställning till en grönare förpackning letade de efter en etikettleverantör som också kunde möta deras krav på hållbara material även vad gäller etiketten.

Skanem har sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med att placera sig som ledande i branschen vad gäller hållbara och ansvarsfulla lösningar inom etikettproduktion. För Skanem var det därför självklart att kunna bistå Arvid Nordquist med kompetens och rådgivning för att kunna utveckla en så hållbar etikett som möjligt. Den nya kaffeförpackningen består av minst 70 procent växtbaserat material (Sockerrör) och det blev Skanems uppgift att föreslå ett matchande och lika miljövänlig etikett.

”Det är viktigt för oss att kunna vägleda och hjälpa våra kunder att ta hållbara val när det kommer till material i etiketterna. Att kunna hjälpa Arvid Nordquist uppnå högsta möjliga andelen växtbaserat material i sina kaffeförpackningar var en självklarhet för oss” säger Desirée Erlingsson, VD Skanem Skurup AB. Genom medvetna val vid framtagning av etiketten kan påverkan på miljön minimeras. I exemplet ovan så innebar valet av ett miljövänligare material i jämförelse med ett standardmaterial bland annat att CO2 påverkan minskade med 20 procent.

Vill du också ha hjälp med att miljöoptimera dina etiketter?
Kontakta oss för en jämförelse mellan hur facit ser ut på era etiketter idag kontra vilken minskning på miljöpåverkan det skulle bli om ni byter till ett mer miljövänligt material.
Tack