Kvaliteten säkrar produktionen

The Absolut Company har sin verksamhet i Åhus i södra Sverige. De har en enorm produktion på omkring 100 miljoner liter per år. Detta betyder att det är otroligt viktigt med ett väl fungerande kvalitetsarbete hos alla leverantörer, så att allt fungerar smärtfritt genom hela produktionslinjen. Det gäller även etiketterna.  

”Vi har olika generationers etikettmaskiner med olika tekniska förutsättningar. Historiskt sett har ”brustet bärpapper” varit den största feltypen, där det ibland är svårt att bedöma om det beror på materialet, eller maskinen.” säger Absolut själv om var deras största utmaning ligger vad gäller etiketterna. 

Historiskt sett har ”brustet bärpapper” varit den största feltypen

En symbios av samarbete och kvalitet 

Det är viktigt för Absolut att deras etikettleverantör kan vara vägledande för de material som kan och bör väljas med tanke på kostnad, processoptimering och miljöbelastning. 

Vi på Skanem har därför arbetat nära Absolut de senaste åren för att säkerställa god kvalitet i etiketterna, så att deras produktionslinje har så lite störningar som möjligt orsakade av problem med etiketter av något slag. 

”..vi startade ett gemensamt förbättringsarbete där alla led i organisationerna var involverade. Detta mynnade bl a ut i utbytesdagar på operatörsnivå vilket skapade ett stort engagemang och förståelse hos båda parter. Detta arbetssätt har vi sedan använt oss av tillsammans med fler strategiska leverantörer med gott resultat.” 

Processen som aldrig får vila i sin glans

Kvalitetsarbetet får aldrig ta paus! Det går ständigt att förbättra och utveckla rutiner och processer så att allt som levereras har precis de egenskaper som efterfrågas, utan skavanker eller defekter. 

”Det var bättre förr”! Eller var det så? Nej, vi upplever att vi tillsammans de senaste året utvecklat våra goda relationer, med bra kommunikation, stor öppenhet och en vilja att tillgodose kundens önskemål” avslutar Absolut med när vi ber om en kommentar om hur det är att arbeta med Skanem. 

Är ni också i behov av en leverantör som lägger stor vikt vid kvalitet? Då är ni varmt välkomna att ta kontakt, så kan vi hjälpa dig hitta en lösning för just dina utmaningar.