Målet om en cirkulär ekonomi i världen börjar med oss själva. Tillsammans är det vårt ansvar – Ditt och Mitt.

Skanems miljöprogram och checklista hjälper dig att ta din del av ansvaret.

Skanems miljöprogram – hållbara etiketter, designade för återvinning.

Skanem erbjuder en full portfölj av hållbara etikett- och förpackningslösningar vilket gör det möjligt för alla varumärkesägare och kunder att nå sina hållbarhetsmål. När det gäller miljöarbete tillsammans med kunder gör vi allt ifrån samarbete kring en enkel etikett eller mindre projekt till ett fullskaligt miljöprogram ”Hållbara etiketter, designade för återvinning”. 

Skanem har många olika lösningar för olika marknadssektorer och förpackningar och oavsett om det endast gäller en etikett eller ett fullskaligt program så hjälper vi dig att beräkna vad dina åtgärder leder till i form av reducerad CO2 påverkan för din förbrukning av etiketter.

Vår portfölj innehåller alltifrån tunnare och komposterbara material, bio-baserade filmer, återvunna och avtvättningsbara material till material som är FSC/PEFC certifierade.

Vi kan och vill hjälpa dig att reducera ditt avtryck på miljön!

Tillsammans med våra miljöexperter tar vi fram lösningar som passar din specifika produkt. Vi genererar en plan för hur vi  implementerar och genomför lösningen, hela tiden med ett öga på kostnadssidan.

Om du väljer att delta i vårt program för miljö så innebär det en löpande process som ändrar sig över tid i takt med att nya innovationer kommer fram på marknaden.

Vi kan garantera att du definitivt kommer reducera ditt koldioxidavtryck. I tillägg till det får du också flera andra fördelar –

  • Kundanpassade hållbara etikettlösningar som skräddarsytts för att passa kraven från din produkt
  • En praktisk och realistisk åtgärdsplan för hållbara lösningar som möter både dagens och framtidens behov
  • Råd och tips från våra miljöexperter längs varje steg
  • Optimering av design av din etikett genom våra designexperter
  • Support på lösningar för din avfallshantering
  • Logistik och lagerlösningar som reducerar antal transporter och dess koldioxidpåverkan

Få en GRATIS miljöcheck

En enkel genomgång av din nuvarande etikettportfölj

  • Gratis
  • Snabb
  • Inga förpliktelser