Linerless etiketter

Utan liner kan du få fler etiketter per rulle, möjlighet att trycka på flera sidor av din förpackning och mindre spill. Med andra ord är det fantastiskt för miljön men linerless etiketter har också många andra fördelar:

Kostnadseffektiva

Ingen liner betyder mindre spill och mindre volym leder till reducerade transport och lagerkostnader. Mindre spill leder också till minskade kostnader för avfallshantering.

Snabbare produktion

Fler etiketter per rulle leder till minskat antal rullbyten och därmed mindre ställtid.

Visuellt attraktiva

Ytterligare effekter och funktioner som fönster som kan ses igenom, stöd för att förpackningen ska kunna stå upp, olika former etc kan enkelt bäddas in i skapandet av en linerless etikett. Allt för att produkten ska stå ut mer på hyllan.

Snabbare applicering

I avsaknad av liner kan hastigheten i appliceringsprocessen ökas kraftigt eftersom etiketten inte behöver separeras från en liner.

Mindre miljöpåverkan

Eftersom en linerless etikett inte har någon liner så kommer även din avfallshantering att minska och givetvis reducera din miljöpåverkan. I tillägg till detta leder också fler etiketter per rulle till en minskad volym och mindre transporter.

Hållbara

Linerlessetiketter har en beläggning som skyddar produkten från UV-ljus och fukt samt gör de kemikaliebeständiga och mer hållbara.

Mer plats för marknadsföring

Eftersom limsträngen appliceras efter tryckning på en linerlessetikett så är det möjligt att trycka på båda sidor av materialet. Detta öppnar upp för nya möjligheter att skapa en design som står ut från andra förpackningar.

Linerless erbjuds i alla dess former. 

  • Top labels
  • Full wrap labels
  • C – wrap labels
  • D – wrap labels
  • Slideable labels
  • Ready meal labels
  • Skin wrap labels
  • Protruding skin wrap labels
  • Pizza wrap labels
Illustrasjon linerless
Illustrasjon linerless
Illustrasjon linerless

Vill du förbättra ditt koldioxidavtryck och samtidigt sticka ut på hyllan?

Vi kan erbjuda dig en helt kundanpassad och hållbar linerlessetikett baserat på dina specifika behov.

En effektivare transport och mindre avfall eftersom du inte behöver ta hand om någon liner gör att du kommer närmre dina miljömål.

Hittade du inte vad du sökte?
Klicka här för att ta reda på mer om våra produkter och tjänster.